Şahitler

Şahitler * Şahitler, davaya ve mahkemeye, hüküm ve karara varan emrine nispet olunurlar. Rüyada şahitlerden bir kaçını Cenab-ı Hakkın rahmetine, adalete, davası varsa, kazanıp galip gelene; kendi için iki şahit lazım olduğu halde, ancak bir şahit geldiğini görmek, yarı yarıya tamamlanacak bir ise başlayarak kendisinin şahit olarak mahkemede bulunduğunu görmek yoluna girdiğine; birinin yalan şahadet ettiğini veya kesin yalan şahadet ettiğini görmek, nefsine ve başkasına yermeye delalet eder. * Adaleti ile bir suçsuzu kurtarmak, ona yardım edeceğine; şahit hilesi ile bir davanın kazanıldığını görmek, halka hakkını verme ve hayır etmesi hususunda hizmet edeceğine; Allah (C.C)’ni şahitlik yaptığını görmek, başkalarına hayır ve menfaat verip, kendi için başka birinin şahitlik yaptığını görmek, maksat yerine geleceğine; aleyhinde şahitlik ettiklerini görmek, zorluğa uğrayacağına delalet eder. * İbni Kesir’e göre; rüyada şahit, düşmanlığa yorumlanır. Rüyada bir şey için şahit getirdiğini gören, bir insanla davadadır. Bir şeye şahit bulmaya çalıştığını fakat bulamadığını gören aleyhine sonuçlanır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir