Sıçramak

İnsana ıstırap veren duruma yada güç ve kuvvet bulmaya. Birinin üzerine atladığını görmek o kimseye galip gelmeye. Yerden göğe doğru sıçramak Mekke ya da uzak bir yere yolculuk yapmaya. Bir yerden bir yere sıçramak, bir halden bir hale geçmeye; sıçradığı yer iyi ise olumlu değişikliğe, değilse olumsuz değişikliğe. Havaya sıçramak ve durmaksızın yükselmek vefat etmeye; havaya sıçrayıp dilediği gibi hareket ettiğini görmek, arzu ettiği şeylere kavuşmasına. Kuyu yahut akarsuya sıçramak hızla iyi bir duruma gelmeye. Bir ayağı ile sıçramak bir yere naklolmaya, fazla sıçrarsa yolculuğa. Tek ayakla atlamak diğer ayağın rahatsızlığından dolayı ise malının yarısını yitirmesine delalet eder. Ayrıca Bakınız: Atlamak, Uçmak Rüyada sıçrayarak uyanmak rüya sayılmaz. Ama rüyasında kendisini sıçrarken gören kimse hata yapabilir, dikkatli olmalıdır. Kirmaniye göre; bir yerden bir yere sıçradığını gören, bulunduğu yerden başka, bir yere gider. Veya bulunduğu hal değişir. Yani zengin ise fakir, fakir ise zengin olur. Hasta ise iyileşir, iyi ise hasta olur. Rüyasında uzun bir mesafeye sıçradığını gören, yolculugu çıkar. Sıçrarken elinde baston veya değnek gibi bir şey kullandığını gören bir mevkie yükselmek için tanıdığı büyük bir kimsenin aracılığını kullanir. Bir yerden bir yere sıçrayarak atladığını görmek, bir halden başka bir hale girmeye delalet eder. İyi bir yerden fena bir yere atlayan iyi halden fena hale; fena yerden iyi yere atlayan, fena halden iyi hale geçer. Yüksek bir yerden aşağıya atladığını gören, eger memur ise isinden atılır, zengin ise parasını kaybeder, tüccar ve esnaf ise zarar eder, halktan biri ise zarara uğrar. Yerinde durduğu halde sıçradığını görmek, şerefini eksiltecek bir is yapmaktır. Küçük çocuklar için atlamak şeytanlıktır. Küçük çocuğun sıçrayıp atladığını görmek, onun zeki, çalışkan bir çocuk olacağına delalet eder. Bir başka rivayete göre de: Rüyada insanın sıçraması, onun üzerine veya ondan vuku bulacak istila ve galebeye işarettir. Bu rüya bazen de, ızdırap ve şiddetinden dolayı kişiyi huzursuz edecek ve sıçratacak bir hastalığa işarettir. Rüyada bir adamin üzerin sıçradığını gören kimse, o adama galip ve onu aciz birakır. Sıçramak bünyenin kuvvetinden gelir. Bundan dolayı rüyada sıçradığını gören kimsenin, bünyesi kuvvetlenir. Rüyada yerden kalkip göge vardığını gören kimse, Mekkeye veya uzak bir yere yolculuk yapar. Rüyada bir nehire veya bir kuyuya yahut bir çaya sıçradığını gören kimsenin, bir halden diğer bir hale nakletmesine veya kötü olan bir şeyden kurtararak acilen selamete çıkmasına işarettir. Rüyada birisinin kendi üzerine sıçradığını gören kimse, o kişiye mağlup olur. Rüyada gerek korku ve gerekse çabuk hareketten dolayı bir yere atlamak, kişinin canını sıkacak müskül bir söze işaret eder. Yüksek yerden aşağıya atlamak, iyi halden kötü hale meyletmeye, aşağıdan yukarıya sıçramak da, insanın çabucak yüksek dereceye çıkmasına, yukarıdan aşağıya atlamak da, kıymetinin çabucak düşmesine işaret eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir