Şuara Suresi

Şuara Suresi * Ebu Bekire (RA) göre, Şuara suresini rüyasında okuyan veya okunduğunu gören ve işiten kimse, rızkını güçlükle kazanır. Herşeyi zahmet ve meşakkatle elde eder. * Caferi Sadıkın yorumuna göre, bu rüyayı gören kişi kendini kötü sözler söylemekten sakınır. Cenab-ı Hak (C.C) onu bu gibi belalardan daima uzak tutar. Az fakat helal kazanca kanaat eder. Bir başka rivayete göre de: * Rüyada Şuara suresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek; uzun ömre, çok istiğfarda bulunmaya, amelde ziyadeliğe, hastalıktan kurtulmaya işarettir. Şuara Suresini veya ondan bir parçayı okuduğunu görmek, kötü ve yalan sözden kendisinl muhafaza etmeye işarettir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir