Sümük

Birinin evine sümkürmek, o evden biriyle evlenmeye. Sümkürmek borç ödemeye, eşinin hamile kalmasına. Zahmetle sümkürmek sıkıntıdan turtulmaya. Bir adamın sümüğünü yıkamak, onun hanımına hile yapmaya ve bunu gizlemeye çalışmaya. Kendi sümüğünü yemek oğlunun malını, başkasının sümüğünü yemek onun oğlunun malını yemeye. Burundan akan şey hastalık ve nezleye delalet eder. Rüyada görülen sümük, çocuktur. Bundan dolayı eliyle yere sümkürdüğünü gören kimsenin hanımı, ömrü uzun olan bir kız doğurur. Bir kimse birisinin evine sümkürdüğünü görse, o evden bir kadınla evlenir. Eğer böyle bir durum olmazsa ev sahibinin hanımına hiyanetlik eder. Bazı tabirciler, sümkürdüğünü gören kimse, birisine olan borcunu öder veya borcunun ödenmesini ister veya kavmi onun hakkında yaptığı bir işten dolayı mükafatlandırır, dediler. Birisinin yatağına sümkürdüğünü gören kimse, onun hanımına hiyanet eder. Zahmetli bir şekilde sümküren kimse, üzüntü ve kederden kurtulur. Rüyada burnunda sümük olduğunu gören kimsenin, hanımının hamile olduğuna işarettir. Rüyada sümüğünün akdığını gören kimsenin, çokça evladı olur. Bir yere sümkürdüğünü gören kimsenin, sümkürdüğü yerin şerefliliği miktarınca şerefli olan bir kadının bir erkek çocuğu olur. Sağ tarafına sümkürdü ise, doğacak çocuk erkek, sol tarafına sümkürdü ise, doğacak çocuk da kız olur. Sümük ve su gibi burnundan akan şeyler, hastalık veya nezledir. Sümük yemek, borca muhtaç olmaya veya şüpheli şeylere düşmeye işarettir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir