Tencere

* Düşte Tencere Görmek Kürsüsünde oturan alime, güce, düşmana galip gelmeye, bayana, Tencere bazen hastaya, tahsildara, ödenti memuruna, bakan yahut yargıca. * İçinde çorba, yemek yahut et bulunan tencere ağız tadı ile yenilecek hayırlı rızka delalet eder. Ayrıca Bakınız: Kaab, Tabak, Çanak, Çömlek, Tava * Düşte tencere görmek, konut sahibi veya içinde oturan kiracıların yakın akrabasından biri ile deyim olunur. Evinde bir tencere olup çevresine bir ekip adamların bir araya gelmiş olduğunu görenin evinde hasta varsa can verir. Bir hastanın kendi tenceresinden yediğini görenin eceli yakindir. * Hayırlı iş, kazanç getiren bir yer ve iş olarak açıklanır. Tencere düşleri iyidir ama tencerenin içinde et pişiyorsa hastalığa işaret eder. * Tencereyi değiştirdiğini görmek konut sahibinin değişeceğine işarettir. Bir tencerede yemek piştiğini görmek şayet tencerede etli yemek pişiyorsa, çıkar görmek için bir kimseyi bu ise memur etmeye, şayet tencere kaynamıyor ise, bu çıkarın haram olacağına; şayet tencerede et yoksa, bir yoksula taşıyamayacağı kadar yük önerisinde bulunulacağına delalet eder. Bir başka söylentiye göre de: * Düşte tencere görmek, alime işarettir. İçinde et v.s. bulunan tencere, ondan yiyen kimse için verimlere işarettir. Ayaklı tencere, kocasından boşanmış bayana işarettir. Tencerenin kaynaması, o kadının boşanmasına işarettir. Tencere, mülkünü tam insanlar için özellikle komşularının istifadesine sunan bir adamdır. Tencere, konut işlerini gören kimsedir. Tencerede bulunan aşırılık ve noksanlık gibi şeyler konut işlerine bakan kimseye nispet edilir. * Düşte hasta kimsenin evinde altında ateş yandığı halde içinde ne olduğunu öğrenmediği kaynayan tencereyi görmek, tencerenin bulunduğu ocak hastanın yatağına; ateşin tutuşması, hastanın kasvet sürüklemesine; tencerinin kaynaması, hastanın ızdırabına işarettir. Bir kimse düşte ateş yakarak, içerisinde et veya başka yemek bulunan bir tencereyi üzerine koyduğunu görse, çıkarı için bir adamı teşvik eder. İçerisindeki pişen eti yediğini görse temin ettiği çıkarın helal mülk olduğunu, şayet et pişmemiş ise haram olduğuna, teşvikin de gıybetten ibaret olduğuna işarettir. * Şayet tencereden bir şey yediyse, o kimsenin o gibi şeylerden rızıklanmasına, bir şey aldıysa, o kimsenin o gibi şeylerden yararlanmasına ve kendisine düşen mülkü yığmasına işarettir. Tencerede et ve yemek olmasa, o kimse fukara bir kimseye kudretinin yetmeyeceği ve kendisinden hiç bir biçimde yararlanamayacağı bir hizmeti öneri eder. * Tencere, güce ve düşmana galip gelmeye işarettir. Bazen tencere Allah C.C.’in mukadderatına razı olmaya işarettir. Tencere içinde bulunan çorba ve et, müzakere ve husumet olmayan onurlu bir rızıktır. Düşte tencere ve tava görmek denizde yolculuk yapan kimse için batmaya işarettir. Bazen tencere konut işlerine bakan bir kimseye bazen de egemen, bakan,tahsildar ve aidata işarettir. * Düşte bir tencere içinde etli yemek pişirdiğini görmek; helal mülke sahip olmaya, boş tencere görmek; bir kabahatten dolayı karakola düşmeye, tencerede pişmiş yemek görmek; hazır bir hasılata, tencerenin kırıldığını görmek; işlerinizin bozulacağına işarettir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir