Tepe

Tepe * Saygın, hürmetkar kimseye. Düz ve yeşillik alanın ortasındaki tepe bireyin sosoyal konumuna, etraftaki düzlük ve yeşillik ise mal ve tesir alanına, tepe sırtalırnda yapılar konut milletine. Tepe bazen bayana, çocuğa ve hizmetçiye delalet eder. Ayrıca Bakınız: Dağ * Düşda dik bir tepeye tırmanmak; çok güç bir işi üzerine alıp muvaffak olacağına, dostlarıyla tırmanıyorsa; istemeyerek bir işi veya borcu misyon olarak kabul edeceğine işarettir. * Düşda dik bir tepeye çıkmak; çok güç bir işi üzerine alıp zaferle sonuçlandıracaktır. Şayet tepeye dostlarıyla tırmanıyorsa; istemeyerek bir işi veya borcu üslenecek ve mesullük alır demektir. * Düşsında tepede olduğunu gören kimse işinde yükselir ve başa geçer. Tepeden inen ise bütün tersi, mevki kaybına uğrar. * Düz bir yerde bir tepe görmek, kilolu bir kimse ile arkadaş olup ondan fayda görmeye delalet eder. Şayet düş sahibi o tepeye çıkarsa, ve oturursa çok iyidir. O tepenin kendisine ait olduğunu sanmak, bir çok mülk edinmeye, bir dedikoduya göre, büyük bir adamdan o mülkü güçle almaya işarettir. * Cafer-i Sadık’a RA göre, tepe görmek dört biçimde deyim olunur; büyük bir rütbe, çok mülk, güç ve kudret, hiyanet. Tepeler ve yüksek yerler mukaddes binalara delalet eder. Bir hasta kendisini bir tepenin üzerinde görse, can verip tabuta girer. * Düşyı gören hastalanmayıp, evlenmek istiyorsa asil ve iffetli bir bayanla evlenir. Tepenin üzerinden alttaki ulusla konuştuğunu veya orada ezan okuduğunu gören, ya büyük bir mevkie geçer veya ismi o yerde her zaman anılacak bir ün sahibi olur. * Tepe üzerinde oturmak iftihardır. Şayet tepe çöplük gibi pis bir yerse, içinde her türlü şey bulunan dünyaya yahut makûs mizaçlı bayana veya arsız bir hizmetçiye delalet eder. Tepe böyle olmayıp da üzerinde çimen ve funda gibi şeyler bulunuyorsa, selamete, nam ve onura işarettir. * Düşda tepeye kadar çıkmak iffetli ve gururlu bir bayanla evlenmeye işarettir. Atla bir tepeye çıkıp orada atın üzerinde durduğunu gören, büyük bir memurluğa girer. Fukara ise uyumu bollaşır ve haysiyeti çoğalır. Bu düş her gören için hayırlıdır. * Abdulgani Nablusi’ye göre, düşte tepe görmek, büyük ve hatırı sayılan din adamı ile, etrafindaki geniş topraklar da ailesi ile deyim olunur. Düşsında bir tepede durduğunu gören, yüksek bir mevkide bulunan bir kimseyle arkadaşlık kurar. Bu biçimde işini düzenler ve bedelini artırır. * Bir ekip tepeler üzerinde yürüdüğünü gören, tam kasvetlerinden kurtulur, rahata çıkar. Yüksek bir tepeden indiğini gören, efkâra ve kasvete düşer. Üzerinde bulunduğu tepe toprak ise mal ve çıkar, taştan ve kumdan ise şöhrettir. * Düşda minik tepe, izzet, saygı ve gurur sahibi kimsedir. Tepenin çevresinde yeşillik görse o gördüğü yeşillik, gücüne, dinine ya da hoş muamelelerine işarettir. Gördüğü yüksek tepe ile birlikte dünya zinetlerine alt olan şeyler de varsa, durduğu tepe üzerinde düşü görenin ikameti için yaptıracağı binalara işarettir.Kendisini minik tepe üzerinde görse, endişe ve acılardan kurtulur. * Bir tepe üzerine çıktığını görse dindar bir kimseye reis olur.Yüksek bir yer üzerinde olduğunu görse, yüceliğe, saltanat ve reisliğe ve mülkünün çoğalmasına, rütbe ve gururlu olmasına işarettir.Yüksek bir yerden indiğini gören endişe, yeis ve kasvetlere girmeye işarettir. * Yüksek tepe ve yerler, nesep, ilim, mülk ve saltanat cihetiyle, yüce olan kimseye işarettir. Bazen yüksek yerler, hoş yerleşime, yüksek mevkiye ve hoş bineğe işarettir,insan kendisini yüksek bir tepe ve yüksek yerde bir şey üzerinde olduğunu görse, o şey o kimsenin mezarı ve tabutudur. Şayet o kimse evlenmeyi isteyen biriyse, gördüğü yerin yüksekliği, toprağın çokluğu ve genişliği nispetinde, zengin, gururlu ve medhe layık bir bayanla evlenir. * Yüksek bir tepede millete hitap ettiğini veya ezan okuduğunu görse, mala nail olur. Ve insanların onurlularının bulundukları bir makama nail olur. Bir kimse kendisinde yüksek ve düz arazisi olan bir tepeyi görse, o düzlük arazinin genişliği nispetinde insanlar arasında şanı yaygın bir kimseye işarettir. Minik tepe üzerinde oturduğunu gören için bu düş rütbedir. Şayet o tepe çöplük yeri ise o çöplük kendisinde her türlü şey bulunan dünyadır. Bazen tepe zevceye işarettir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir