Terazi

Terazi * Terazi ve ölçek görmek iman hoşluğuna, laf ve işinde haktan ufalamamaya, borcu ödemeye, adağını yerine getirmeye, akılda yahut mühendise delalet eder. * Düşda terazi görmek, ehemmiyetli bir mevzuda karar vermesi gerektiğini işaret eder. Teraziyle bir şey tarttığını görmek kendisiyle alakalı ehemmiyetli bir karar verecek demektir. * Düşsında terazi gören kimse ehemmiyetli bir mevzuda hakemlik yapar ya da karar vermek zorunda kalır. Düşda terazi görmek, egemen ile açıklanır. Düşsında yeni duyarlı ve doğru tartan bir terazi görmek, o yerde dindar ve adaletli bir egemenin bulunduğuna işarettir. Terazinin kefesi egemenin kulağı; kefeye konulan dirhemler egemene getirilen davalar; terazinin oku şikayetçiler arasında egemenin hakını gösterir. * Teraziyi boş iken bir tarata eğilim etmeyip, doğru durduunu görmek, egemenin insafina ve hakına kanıttır. Teraziyi doğru ve iyi tartar görmemek, o yer dominantının hak siz ve vicdansız oluşsuna işarettir. * Kirmani’ye göre, düşünde terazi okunun kırıldığını görmek, o yer dominantının vefatına delalet eder. * Cafer-i Sadık’a göre; düşte terazi görmek altı biçimde deyim olunur: Egemen, bilgin dindar bir şahıs, mühendis, doğru karar, çarpık karar. Bir başka dedikoduya göre de: * Düşda terazi görmek, fukara için zenginliğe işarettir. Düşda görülen terazi, imana, lafında ve işinde hak etmeye işarettir. ölçek bazen de içinde bulunan şeyi muhafaza ettiğinden dolayı zevceye işarettir. * Değirmen terazisi görmek, kendisi pak, hasılat, hareket ve himmetçe düşünce olarak sıradan bir kimseye işarettir. Altın terazisi görmek, gözetirim veya dilsiz bir çocuğa işarettir. * Bir kimse elinde terazi olduğunu görse, o kimsenin sünnete uygun bir biçimde hareket ettiğine isarettir. Düşda Allah C.C.’in, kendisine, hesaba sürükleyerek amellerini teraziye vazgeçtiğini ve iyiliklerinin makûsluklarına galip geldiğini gören kimse, dünya işlerinde, nefsini ve amelini hesaba sürükler ve onun için Allah C.C. katında büyük bir ecir ve sevap vardır. * Kıyamet terazisi gizemlerin alana çıkmasına, kanıt getirmesine, rahatlık ve keyfin alana gelmesine, düşmana galip gelmeye, hak ve vicdana işarettir. Düş sahibi duruşma halinde bulunsa ve amel terazisi ağır gelse, duruşmadan kurtulur. Şayet amel terazisi hafif kazançsa, hasara düşer. Terazi kesinlikle bilgin ve Kur’an gibi kendisine uyulan ve onunla hidayete ulaşılan her şeydir. * Bazen terazi, düş sahibinin diline işarettir. Bundan dolayı terazide görülen doğruluk ve bunlardan başka şeyler, düş sahibinin doğruluk, palavracılık, hiyanet ve emniyetine aittir. * Düşsında terazi görenin, ehemmiyetli bir mevzuda tarafsız karar vermesi gerekecektir. Elinde teraziyle bir şey tarttığını gören kendisiyle alakalı ehemmiyetli bir karar verecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir